Contacteaza dezvoltatorul
A. STRUCTURA:

Fundatia este realizata din beton armat si proiectata conform standardelor de executie in vigoare, dimensiunile calculate de proiectant tinand cont de nivelul panzei freatice, de adancimea de inghet, de tipul solului si de incarcarile provenite din greutatea proprie a cladirii si a sarcinilor utile.

Suprastructura este mixta, fiind realizata din cadre, diafragme si plansee din beton armat, dimensionate in conformitate cu standardele de executie in vigoare.

Verificarea proiectelor pentru executia constructiei, in ceea ce priveste respectarea reglementarilor tehnice este facuta de catre specialisti verificatori de proiecte atestati. Verificarea calitatii executiei constructiei se efectuaza de catre investitor prin diriginti de specialitate.

B. AMENAJARI EXTERIOARE:

Pentru izolatia termica a cladirii la exterior se utilizeaza un termosistem din polistiren expandat cu o tencuiala cu reteta specifica, armata cu plasa din fibra de sticla.

Balcoanele/logiile apartamentelor vor avea balustrada din structura metalica.

C. AMENAJAREA SPATIILOR COMUNE:

Pardoseala holului fiecarui nivel este realizata din gresie, iar peretii si tavanele sunt varuite in alb.

Scarile de acces de la un nivel la altul sunt realizate din beton, fiind finisate cu placaje de pardoseala.

Balustrada este realizata din structura metalica.

Suprafetele exacte ale imobilului descris in antecontractul de vanzare cumparare vor fi stabilite la finalizarea proiectului, in urma masuratorilor cadastrale si intabularii in cartea funciara. Partile convin ca suprafata totala a apartamentului (calculate ca suma a suprafetelor utile ale camerelor, dependintelor si balcoanelor/logiilor precum si a cotelor indivize ale acestuia, la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exterior ai locuintei) poate varia intr-o marja de ±5% din suprafata totala construita, fara ca aceasta variatie sa-i fie imputabila promitentului vanzator sau sa reprezinte un motiv de refuz a semnarii procesului verbal de predare-primire si a achitarii pretului de catre promitentul cumparator.

Finalizarea spatiilor comune ale blocului (casa scarii, fatada), in care este situat apartamentul ce face obiectul prezentului antecontract va avea loc la data predarii ultimului apartament din bloc, dar nu mai tarziu de trei luni de la data semnarii procesului verbal de receptie a apartamentului.

Semnarea procesului verbal de receptie a apartamentului ce face obiectul prezentului antecontract si semnarea contractului de vanzare – cumparare in forma autentica se vor efectua conform prevederilor antecontractului, independent de finalizarea spatiilor comune.

In ceea ce priveste accesul in complex, pentru accesul auto este prevazuta poarta electrica actionata cu telecomanda, si pentru accesul pietonal este prevazuta poarta cu cheie.

D. INSTALATII:
D.1. SANITARE

Fiecare apartament are contorizare individuala pentru apa rece.

Se va furniza apa curenta la presiunea optima pentru fiecare etaj.

Instalatia de canalizare a fiecarui bloc va fi legata la reteaua de canalizare.

D.2. ELECTRICE:

Reteaua de electricitate va functiona pentru tensiuni de 220V.

Cladirea va avea un contor electric general precum si contoare de electricitate pentru fiecare apartament.

E. UTILITATI:

Instalatia pentru gaze naturale va fi realizata conform proiectului, contorul si montarea lui, semnarea contractului pe numele promitentului cumparator – se vor realiza pe cheltuiala promitentului cumparator.

Instalatia electrica va fi efectuata de catre executant, contorul si montarea lui, semnarea contractului pe numele promitentului cumparator – se vor realiza pe cheltuiala promitentului cumparator.

Alimentarea cu apa va fi efectuata de catre executant, contorul si montarea lui, semnarea contractului pe numele promitentului cumparator – se vor realiza pe cheltuiala promitentului cumparator.

Contacteaza direct dezvoltatorul


Selectati tipul de apartament de care sunteti interesat: